nieuws

Kortere doorlooptijd toetsing modelovereenkomsten en meer moties DBA.

Bij het debat over de toetsing van modelovereenkomsten door de Belastingdienst zijn 15 moties ingediend. Een aantal daarvan zijn op 4 oktober 2016 aangenomen. Een daarvan is het verkorten van de looptijd bij de Belastingdienst bij het beoordelen van de modelovereenkomsten. Staatssecretaris Wiebes van Financiën zegt in het Tweede-kamerdebat op 29 september het volgende over de doorlooptijd bij het toetsen van modelovereenkomsten door de Belastingdienst: Die doorlooptijd is geheel en al mijn schuld. Het is geen probleem om een doorlooptijd te halen van een week of twee, maar dan is “nee” “nee”.

Wet herziening WML – lagere leeftijd minimumloon, stukloon en meerloon.

Het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) en andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassen minimumloon, in verband met stukloon en meerwerk en andere wijzigingen is gepubliceerd. Het wetsvoorstel brengt wijzigingen aan in de WML en enige daarmee verband houdende andere wetten. 1 Verlaging leeftijd minimumloon Het doel van dit wetsvoorstel is om te komen tot een verlaging naar 21 jaar van de leeftijd waarop het volledige wettelijk minimumloon verschuldigd is en tot een aanpassing van het wettelijk minimumjeugdloon vanaf 18 jaar.Met de wijziging van de WML wordt de leeftijd waarop men recht heeft op het minimumloon voor een volwassene in eerste instantie verlaagd naar 22 jaar, en wordt het wettelijk minimumjeugdloon vanaf 18 jaar aangepast. Tenzij er sprake is van aanzienlijke negatieve effecten op de werkgelegenheid van jongeren, vindt twee jaar na de eerste stap automatisch de tweede stap plaats.

Toch reparatie aftrekbaarheid huur onzelfstandige werkruimte in huurwoning.

De uitkomst van de uitspraak van de Hoge Raad over de aftrekbaarheid van huurkosten van een onzelfstandige werkruimte in een huurwoning is niet evenwichtig en zal daarom worden gerepareerd in de derde nota van wijziging bij het Belastingplan 2017. Daarin wordt namelijk voorgesteld om onzelfstandige werkruimtes in huurwoningen fiscaal op dezelfde wijze te behandelen als onzelfstandige werkruimtes in koopwoningen. Dit laat staatssecretaris Wiebes weten in antwoord op Kamervragen hierover. Ook zal in deze nota van wijziging een verhoging van het aftrekpercentage van bepaalde gemengde kosten worden opgenomen voor alle IB-ondernemers. Commentaar Kort na de publicatie van de opzienbarende uitspraak van de Hoge Raad, liet staatssecretaris Wiebes weten dat hij niet van plan was om de regelgeving aan te passen.

Valentijn & Volwater heeft jouw stem nodig!

Administratie- en Adviesbureau Valentijn & Volwater is genomineerd voor de Sterkste schakel 2015. 
Een eervolle nominatie welke tot 11 maart voorzien kan worden van jouw stem (waarvoor wij uiteraard dankbaar zijn).
Stemmen kan heel snel via de link: http://sterkste-schakel.

Verbod op gratis plastic tas: de vergoeding is btw-belast

Veel ondernemers mogen per 1 januari 2016 geen gratis plastic tasjes meer verstrekken aan hun klanten. Zij moeten daarvoor een vergoeding in rekening brengen. De hoogte van die vergoeding is vrij, maar er is wel een richtprijs vastgesteld van € 0,25. De ondernemer moet hierover 21% btw afdragen, ook als de inhoud van het tasje belast is tegen 6%. Het tasje wordt als een afzonderlijke levering gezien en dus niet als verpakkingsmateriaal.

Loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers terug van 2 naar 1 jaar!

De loondoorbetalingsplicht van kleine werkgevers voor zieke werknemers gaat terug van 2 naar 1 jaar. Dit heeft de Ministerraad onlangs besloten. Het tweede ziektejaar wordt voor deze werkgevers geregeld in een publieke verzekering, uit te voeren door het UWV. Werkgevers krijgen tevens de mogelijkheid om via ‘opting out’ niet aan deze publieke verzekering deel te nemen, maar dat risico ‒ desgewenst tezamen met het eerste ziektejaar ‒ privaat te verzekeren via een verzekeraar. De minister heeft over dit onderwerp op 18 december 2015 advies gevraagd aan de SER.

Einde Verklaring arbeidsrelatie (VAR) definitief 1 mei 2016

De VAR wordt definitief afgeschaft op 1 mei 2016, nu de Eerste Kamer afgelopen dinsdag heeft ingestemd met het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). De toezeggingen van staatssecretaris Wiebes blijken nu dus voldoende om het wetsvoorstel in veilige haven te loodsen. De implementatiefase begint op 1 mei en loopt door tot 1 mei 2017. Daarna geldt alleen het nieuwe systeem van modelovereenkomsten. Een onafhankelijk expertpanel gaat de modelovereenkomsten juridisch toetsen.

Fiscale tips voor het einde van 2015

Het jaar 2015 kunnen we alweer bijna uitluiden, voor ons het perfecte moment om u als ondernemer nog van de laatste tips te voorzien.   Kleine ondernemersregeling (KOR)
Als u na aftrek van voorbelasting over het jaar minder dan € 1.883 aan BTW verschuldigd? Dan komt u in aanmerking voor de KOR. Een gedeelte van de BTW hoeft u dan niet te voldoen. Wanneer u minder dan € 1.

Genomineerd voor sterkste schakel 2016

 Administratie- en Adviesbureau Valentijn & Volwater is genomineerd als "sterkste schakel 2016" door het regionale zakenblad Rijnstreek Business. Lees hieronder het artikel:
Valentijn & Volwaters administratieve bedrijfsadvies? Een financieel huwelijk! 'Alles raakt elkaar, dus we willen alles van je weten’    Zij: de nuchtere en vanzelfsprekende mentaliteit van vroeger van altijd klaarstaan voor je klant. Hij: het moderne jasje en digitalisering van hun dienstverlening. Samen de ideale mix en stevige basis voor allerhande administratief, fiscaal en bedrijfseconomisch advies voor MKB’ers. Aangenaam kennismaken: Administratie- en Adviesbureau Valentijn & Volwater uit Roelofarendsveen.

Modelovereenkomst vervangt Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

Wat verandert er? Een nieuw systeem van overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vervangt de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Deze overeenkomsten bieden zekerheid vooraf over de gevolgen voor loonheffing. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn straks samen verantwoordelijk voor (het beoordelen van) de arbeidsrelatie en eventuele aanspraken achteraf. Bijvoorbeeld wanneer de Belastingdienst een dienstverband constateert. Er komen modelovereenkomsten per sector.
Getoond 1–10 van 4812345