Kortere doorlooptijd toetsing modelovereenkomsten en meer moties DBA.

31 Oktober, 2016 14:40

Bij het debat over de toetsing van modelovereenkomsten door de Belastingdienst zijn 15 moties ingediend. Een aantal daarvan zijn op 4 oktober 2016 aangenomen. Een daarvan is het verkorten van de looptijd bij de Belastingdienst bij het beoordelen van de modelovereenkomsten.

Staatssecretaris Wiebes van Financiën zegt in het Tweede-kamerdebat op 29 september het volgende over de doorlooptijd bij het toetsen van modelovereenkomsten door de Belastingdienst:

Die doorlooptijd is geheel en al mijn schuld. Het is geen probleem om een doorlooptijd te halen van een week of twee, maar dan is “nee” “nee”. Maar ik ben het geweest, en niet de Belastingdienst, die heeft gezegd: laten we ons nu niet richten op de kortst mogelijke doorlooptijd, maar laten we ons richten op helderheid. Laten we in de hulpstand gaan staan. Dat betekent dat je niet alleen aangeeft wat er niet aan klopt, maar dat je ook aangeeft hoe het wel zou kunnen. De afhandelcapaciteit gaat oplopen, maar we zien ook dat de contracten die worden ingediend van een aanzienlijk betere kwaliteit worden.

Ik denk dat veel van de indieners van zo’n modelcontract ook geen klachten hebben over de doorlooptijd, omdat ze zelf ook onderdeel zijn van het erover nadenken en het professionaliseringsproces.

De aangenomen moties die tijdens het debat zijn ingediend betreffen:

 • De huidige doorlooptijd van gemiddeld negen weken om een modelovereenkomst te beoordelen door de Belastingdienst is erg lang. De doorlooptijd bij de Belastingdienst verkorten en voor het kerstreces de Kamer te informeren.
 • Uiterlijk 19 december de eindrapportage van de commissie-Boot en een rapportage over de stand van zaken van de wet DBA sturen, en op dat moment ook een besluit nemen over voortgang van de wet.
 • Bij de toetsing van modelovereenkomsten, de volledige ruimte die de wet biedt gebruiken en het toetsingskader DBA hiermee in lijn te brengen.
 • Duidelijk maken en zekerheid verschaffen dat elke opdrachtgever en zelfstandige die volgens een goedgekeurde modelovereenkomst werkt, is gevrijwaard van naheffingen,
 • Een meldpunt moet niet alleen klachten melden, maar ook oplossen waar dat mogelijk is. De knelpunten die uit het meldpunt blijken voortvarend oplossen en hierover voor het kerstreces de Kamer informeren.
 • De Wet DBA beoogt schijnzelfstandigheid uit te bannen. De al door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst voor zelfstandige pakketbezorgers van PostNL heroverwegen.
 • Na de transitieperiode stapsgewijs met handhaving aanvangen en daarbij voorrang geven aan de pakketbezorgingssector en de medisch specialisten.

Verworpen moties zijn onder meer:

 • het niet opleggen van naheffingen tenzij de opdrachtgever duidelijk niet van goede wil is
 • het opnieuw definiëren van het begrip “persoonlijke arbeid”
 • een plan om een vast dienstverband aantrekkelijker te maken
 • uiterlijk per 1 december wegwerken van de achterstanden in de beoordeling van contracten
 • intrekken van de Wet DBA en het laten herleven van de VAR

Bron: OverSalaris, 05.10.2016

Wet herziening WML – lagere leeftijd minimumloon, stukloon en meerloon. >