nieuws

Eindheffing bestelauto niet voor ondernemer

De eindheffing van € 300 voor een bestelauto die werknemers afwisselend gebruiken, geldt niet voor de ondernemer die de bestelauto zelf ook gebruikt. Als twee of meer werknemers door de aard van het werk een bestelauto doorlopend afwisselend gebruiken, geldt de normale bijtelling voor privégebruik. Tenzij de werknemers maximaal 500 km privé rijden. Omdat het lastig is om per werknemer de kilometers bij te houden, moet u een eindheffing van € 300 per bestelauto betalen voor het privégebruik. Het Hof in Leeuwarden oordeelt dat de ondernemer de bestelauto – ondanks het gebruik daarvan door de werknemers – moet bijtellen in de inkomstenbelasting.

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid: voorziening voor toekomstige ontslagvergoeding?

Een nieuw aspect in het wetsvoorstel is de zogenaamde transitievergoeding. Deze zal verschuldigd zijn bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst die langer dan twee jaar heeft geduurd. Werkgevers zullen rekening moeten houden met het verplicht betalen van een ontslagvergoeding ter hoogte van 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar bij een dienstverband korter dan 10 jaar, een 1/2 maandsalaris bij langere dienstverbanden of 50-plussers. Deze vergoeding is alleen niet verschuldigd wanneer er scholingskosten verrekend kunnen worden of als de werknemer een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Tip
Hoewel dit onderdeel wellicht pas in werking treedt per 1 juli 2015, kunnen werkgevers rekening houden met deze verplichting.

BTW teruggaaf op 1 rekeningnummer op naam van OB-onderneming

De Belastingdienst betaalt sinds 1 december 2013 de BTW teruggave uit op één rekeningnummer van de belastingplichtige uit. Dit rekeningnummer moet op naam staan van de BTW onderneming. Het gebruik van sub nummers is toegestaan. Het uitbetalen op één rekeningnummer voorkomt vergissingen en helpt fraude tegen te gaan, aldus de Belastingdienst. De Belastingdienst controleert bij ondernemers die eerder een BTW teruggaaf hebben gehad of het rekeningnummer op naam van de onderneming staat.

Restschuld vanaf 1 januari 2014 meefinancieren met NHG

Huiseigenaren kunnen de restschuld bij verkoop van hun woning vanaf 1 januari 2014 meefinancieren met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) bij de aankoop van een nieuwe woning. De restschuld moet wel zijn ontstaan uit de verkoop van een woning die is gefinancierd met NHG. Verder mogen de kosten van de nieuwe woning en de restschuld niet hoger zijn dan de kostengrens van de NHG. Die grens ligt nu bij € 290.000.

Voorwaarden jaaraangifte BTW gewijzigd

Per 1 januari 2014 wijzigen de voorwaarden voor het doen van jaaraangifte voor de BTW. Een BTW ondernemer kan dan een jaaraangifte indienen als hij minder dan € 1.883 BTW betaalt, per jaar minder dan € 10.000 aan intracommunautaire leveringen verricht en minder dan € 10.000 aan intracommunautaire verwervingen heeft.

Achteraf gemaakt urenoverzicht onvoldoende voor zelfstandigenaftrek

Een ondernemer heeft in 2007 een eenmanszaak. Hij is daarnaast vennoot in een vennootschap onder firma en DGA van twee Bv’s. Hij bezit bovendien ruim 30 panden. De ondernemer claimt de zelfstandigenaftrek. De inspecteur heeft deze terecht afgewezen, aldus Rechtbank Den Haag.

Fiscus houdt ondernemers in de gaten

De Belastingdienst gaat de aangiftes van ondernemers extra controleren. De fiscus is op zoek naar ondernemers die ten onrechte privékosten van hun winst aftrekken. Uit een pilot onder 360 ondernemers blijkt dat het niet altijd goed gaat met aftrekposten. De Belastingdienst moest bij deze groep voor 1,3 miljoen euro aan kosten corrigeren. Zo was er een ondernemer die het bedrag voor een saunabezoek met de hele familie van zijn winst had afgeboekt.

Vierde schijf vanaf 2018 geleidelijk van 52% naar 49,5%

De vierde belastingschijf in de loon- en inkomstenbelasting wordt vanaf 2018 jaarlijks geleidelijk verlaagd van 52% tot 49,5% in 2039. De tweede en derde schijf worden daardoor een jaar langzamer afgebouwd dan was voorgesteld. Dit betekent dat de verlaging van 42% naar 38% wordt bereikt in 2042 in plaats van in 2041. Dit staat in het aangenomen amendement bij de ‘Wet maatregelen woningmarkt 2014’. In dit wetsvoorstel was al voorgesteld om het maximale tarief waartegen de kosten van de eigen woning kunnen worden afgetrokken, vanaf 2014 jaarlijks met 0,5% te verlagen.
Getoond 41–48 van 4812345next �