nieuws

Werken in de cloud, toekomstmuziek of realiteit?

Het is een veel gehoorde slogan van bedrijven op het gebied van automatisering, administratie en data opslag. Hoe veilig is werken in de cloud en welke voordelen brengt dit met zich mee. Vanuit onze expertise, administratieve en fiscale dienstverlening, zetten wij de voordelen op een rijtje en laat u, geheel vrijblijvend, door ons voorlichten. 
 
Overal toegankelijk
Vooral een van de grootste voordelen van werken in de Cloud: je hebt vrijwel overal waar internet tot je beschikking staat toegang tot je administratie. En dit tegenwoordig ook via allerlei apparaten: smartphone, tablet en computer of laptop en is vooral erg handig wanneer je veel onderweg bent of op diverse locaties werkt (bij klanten).

De Belastingdienst maakt jacht op schijnzelfstandigen

De Belastingdienst trekt dit jaar 100 miljoen euro uit om jacht te maken op schijnzelfstandigen  die onterecht gebruik maken van fiscale voordeeltjes als de zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling. Maar wanneer ben je schijnzelfstandige, en wat zijn de gevolgen? 
 
Deze kwestie heeft impact op ongeveer 80.000 zelfstandige adviseurs in Nederland. Indien deze zelfstandigen worden gebrandmerkt als schijnzelfstandige dan dreigen forse boetes, blijkt uit berekeningen op basis van een gemiddeld adviseursinkomen van 60.000 euro.

Nieuwe EU btw-regels niet werkbaar voor webwinkels

Nieuwe Europese btw-regels zijn volgens de PvdA volslagen onwerkbaar voor webwinkels. De administratieve chaos door de regels is zelfs zo groot dat online-verkopers gedwongen zijn hun bedrijf op te geven.
  Tweede Kamerlid Ed Groot van de PvdA en zijn partijgenoot uit het Europees Parlement Paul Tang stellen dit in schriftelijke vragen aan staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën en verantwoordelijk eurocommissaris Pierre Moscovici. Ze dringen aan op maatregelen. Sinds 1 januari van dit jaar gelden nieuwe btw-regels voor online-ondernemers die elektronische producten verkopen zoals films, muziek en e-books.

Tijdelijke btw-verlaging op renovatie, herstel en tuinonderhoud woningen verlengd

Er is goed nieuws voor mensen met verbouwplannen. Het lage btw-tarief van 6% op arbeidskosten bij verbouwing of renovatie van uw woning wordt met een half jaar verlengd. Deze gunstige maatregel zou aan het eind van dit jaar stoppen maar recent is bekend geworden dat de maatregel nog doorloopt tot juli 2015.
Verlenging laag btw-tarief op arbeid Het tijdelijk lage btw-tarief bij verbouwing en renovatie van bestaande woningen (ouder dan twee jaar) is op 1 maart 2013 ingegaan en wordt na een eerdere verlenging tot 1 januari 2015 nu nogmaals met zes maanden verlengd tot 1 juli 2015. Voor u als huiseigenaar betekent de verlenging dat u nog enkele maanden langer de tijd hebt om uw woning te laten verbouwen of te renoveren.

Welke medewerkers presteren beter?

Hoger opgeleide werknemers die een goede relatie hebben met hun leidinggevende (of hun coach) functioneren in alle gevallen beter, zo blijkt uit onderzoek. Maar wat is een goede relatie? Vijf elementen bepalen of een relatie goed is. Eén: de leidinggevende begrijpt de medewerker, hij kan zich verplaatsen in hem en in zijn situatie. Dat wil overigens helemaal niet zeggen dat ze elkaars zienswijze altijd delen. Het gaat hierbij om het zich kunnen inleven in de ander.

Zzp’er in de thuiszorg is IB-ondernemer

Een verpleegkundige in de thuiszorg verricht haar werkzaamheden via vijf AWBZ-erkende instellingen en af en toe ook rechtstreeks aan zorgvragers. Zij heeft voor de jaren 2009 tot en met 2013 steeds een verklaring arbeidsrelatie winst uit onderneming (VAR-wuo) gekregen. In 2008 had zij die verklaring nog niet. Toch is zij ook in dat jaar IB-ondernemer, aldus Hof Arnhem-Leeuwarden. De verpleegkundige is zelfstandig genoeg ten opzichte van de zorginstellingen waarvoor zij werkt.

Opzettelijk (deels) niet of te laat btw betalen sinds 1 januari 2014 strafbaar

Sinds 1 januari 2014 is het opzettelijk niet, gedeeltelijk niet of het te laat betalen van de verschuldigde btw een strafbaar feit. De sanctie is een geldboete of gevangenisstraf. Vóór 1 januari 2014 gold dit alleen voor het opzettelijk niet, niet op tijd, onjuist of onvolledig doen van een aangifte. De strafvervolging kan echter vervallen zodra uw cliënt alsnog een juiste en volledige aangifte doet. Deze herstelmogelijkheid heeft uw cliënt niet voor het niet of te laat betalen van de verschuldigde btw.

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid: geen proeftijd bij contract van 6 maanden of korter

Arbeidsovereenkomsten met een duur van 6 maanden of korter mogen met ingang van 1 juli 2014 geen proeftijd meer bevatten. De regel is opgenomen om kortdurende overeenkomsten te ontmoedigen en de regel moet hiermee dus een stukje onzekerheid voor flexwerkers wegnemen. Werkgevers hoeven zich echter niet in grote bochten te wringen om deze regel te ontwijken. Ze kunnen bijvoorbeeld een iets langer contract afsluiten dan 6 maanden of de uitzendconstructie toepassen. Het is dan ook de vraag of het beoogde doel van de wetgever gediend is met deze wijziging.

Wetsvoorstel: Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

Momenteel mag een werkgever nog 3 tijdelijke contracten sluiten in een periode van maximaal 3 jaar. Dat is de zogenaamde ‘keten van tijdelijke contracten’. Na 1 juli 2014 mogen dat nog ten hoogste 3 contracten zijn in maximaal 2 jaar. Contracten die voor 1 juli 2014 worden voortgezet, zullen nog onder de oude regeling vallen. Als na 1 juli 2014 wordt verlengd, is direct de nieuwe regeling van toepassing.

SEPA-proof?

Nog 2 weken tot de overstap naar #IBAN. Ben jij #SEPA proof als Exact gebruiker? Doe de test: http://www.exact.
Getoond 21–30 van 4812345