Fiscale tips voor het einde van 2015

16 December, 2015 14:30

Het jaar 2015 kunnen we alweer bijna uitluiden, voor ons het perfecte moment om u als ondernemer nog van de laatste tips te voorzien.

 

Kleine ondernemersregeling (KOR)
Als u na aftrek van voorbelasting over het jaar minder dan € 1.883 aan BTW verschuldigd? Dan komt u in aanmerking voor de KOR. Een gedeelte van de BTW hoeft u dan niet te voldoen. Wanneer u minder dan € 1.345 verschuldigd bent, hoeft u zelfs geen BTW te betalen.


Laatste facturen van 2015 factureren in 2016
Wanneer u in december diensten levert en u stuurt de factuur in december dan moet u de BTW afdragen voor 31 januari. Afhankelijk van de betalingstermijn die u hanteert kan het daarom voordelig zijn om de factuur pas in januari het jaar daarop te versturen. Het kan voorkomen dat u de BTW namelijk moet voorfinancieren voor de klant. U verstuurt de factuur wel uiterlijk op de 15e van de maand die volgt op de maand waarin de levering plaatsvond.


Investeer op de valreep
Heb je een eigen bedrijf en doe je investeringen tot € 309.693, dan kun je in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Dit kan een aftrekpost van 28 procent opleveren tot investeringen van € 55.745,--, maximaal € 15.609,-- tot investeringen van in totaal €  103.231,--, hierboven wordt het percentage verlaagd met 7,56% tot een totale investering van € 309.693,--. Hiervoor geldt wel een drempel van 2.301 euro voor het totaal aan investeringen > € 450,-- per stuk. Heb je al investeringen gedaan, maar zit je nog onder de drempel, bedenk dan of je nog meer geplande investeringen naar voren kunt halen.


Tweeverdieners wacht met aankoop van huis
Wilt u samen met uw partner een huis kopen en heb je moeite om de financiering rond te krijgen, dan kan het interessant zijn om nog even te wachten met de aankoop van een nieuw huis. Tweeverdieners kunnen vanaf januari voor de aankoop van een huis een hogere hypotheek afsluiten. Het tweede inkomen weegt dan voor de financieringslast mee voor 50 procent, op het moment is dat nog 33 procent.


Wacht met verkoop van 2011 investeringen
Als je bedrijfsmiddelen wilt verkopen die je in 2011 hebt aangeschaft en waarvoor je investeringsaftrek hebt toegepast, dan kan het verstandig zijn om de verkoop uit te stellen tot begin 2016. Je moet namelijk een deel van die aftrek terugbetalen via de desinvesteringsbijtelling wanneer de vervreemding plaatsvindt binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar waarin je de investering deed. Daarbij moet de waarde van die bedrijfsmiddelen gezamenlijk hoger zijn dan € 2.300,-


Verlaag de Inkomstenbelasting door een OR-donatie in 2015
Als je aan het urencriterium voldoet en op 1 januari 2015 jonger was dan 65 jaar + 3 maanden, dan kun je fiscaal voordeel behalen door aan de oudedagsreserve (OR) te doteren. Hierdoor verlaag je de te betalen inkomstenbelasting voor 2015. Je mag maximaal 9,8% van je winst uit onderneming doteren, met een maximum van € 8.631. Je OR mag nooit groter zijn dan je ondernemingsvermogen. Bekijk daarom vooraf altijd hoeveel ruimte je nog hebt. Je kunt eventueel een privéstorting in je onderneming doen om het ondernemingsvermogen iets op te krikken.


Eet je pensioen niet op
Als je zzp’er bent en in de bijstand dreigt te komen, dan is het niet meer nodig eerst de opgebouwde lijfrente aan te spreken, voordat je bijstand krijgt. Voorheen was dit wel het geval, maar in het nieuwe wetsvoorstel van het kabinet is dit vanaf 1 januari 2016 niet meer nodig. Het kabinet doet steeds meer om pensioenopbouw bij zzp’ers te stimuleren. Lijfrentevoorzieningen worden bijvoorbeeld niet als een voorliggende voorziening beschouwd voor zover de totale waarde daarvan ten tijde van de aanvraag om bijstand minder bedraagt dan € 250.000.


Btw betaald in een ander EU-land? Vraag deze terug
Als je in 2015 btw hebt betaald in een ander EU-land, dan kun je deze terugvragen via een elektronische portaal bij de Nederlandse Belastingdienst. Houd er wel rekening mee dat de voorwaarden voor de teruggaaf van btw per EU-land kunnen verschillen. Het teruggaafverzoek moet uiterlijk 30 september 2016 bij de Belastingdienst liggen.

 

Te veel btw afgedragen? Vorder deze snel terug!
Als je dit jaar te veel btw hebt afgedragen, dan kun je dit corrigeren met het formulier ‘Suppletie omzetbelasting’. Je kunt dit formulier invullen en verzenden op het beveiligde gedeelte van de website van de Belastingdienst of downloaden.


Dubieuze debiteuren? Vraag de btw terug
Als een debiteur zijn schulden niet of niet volledig kan voldoen, dan kun je de btw terugvragen bij de Belastingdienst, zodra jouw debiteur de status van dubieus verkrijgt. Je loopt dan namelijk niet alleen opbrengsten mis, maar je hebt ook btw afgedragen die je (voor een deel) niet ontvangt van je afnemer. Stuur je teruggaafverzoek – binnen één maand na het tijdvak waarin duidelijk is dat je factuur niet meer betaald zal worden – naar je belastingkantoor. Vermeld in je verzoek om welk aangifte vak het gaat en om welke bedragen.

 

< Einde Verklaring arbeidsrelatie (VAR) definitief 1 mei 2016 Genomineerd voor sterkste schakel 2016 >