Einde Verklaring arbeidsrelatie (VAR) definitief 1 mei 2016

7 Maart, 2016 13:55

De VAR wordt definitief afgeschaft op 1 mei 2016, nu de Eerste Kamer afgelopen dinsdag heeft ingestemd met het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). De toezeggingen van staatssecretaris Wiebes blijken nu dus voldoende om het wetsvoorstel in veilige haven te loodsen. De implementatiefase begint op 1 mei en loopt door tot 1 mei 2017. Daarna geldt alleen het nieuwe systeem van modelovereenkomsten. Een onafhankelijk expertpanel gaat de modelovereenkomsten juridisch toetsen. Of het systeem van modelovereenkomsten een substantiële verbetering is ten opzichte van de VAR is nog steeds onzeker. Dat zal de praktijk moeten uitwijzen.


Bron: http://bit.ly/1YmewyX

< Loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers terug van 2 naar 1 jaar! Fiscale tips voor het einde van 2015 >